Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į Hidromedica!

Šiose sąlygose išdėstytos naudojimosi MB „Hidromedica“ interneto svetaine, esančios www.hidromedica.lt, taisyklės ir nuostatai.

Apsilankę šioje svetainėje manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite Hidromedica, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms taisyklėms ir sąlygoms, privatumo pareiškimui ir atsakomybės atsisakymo pranešimui bei visoms sutartims taikoma ši terminija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas ir sąlygos. „Bendrovė“, „Mes“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „mes“ reiškia ir Klientą, ir mus pačius. Visos sąlygos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, reikalingą mūsų pagalbos Klientui procesui atlikti pačiu tinkamiausiu būdu, kad būtų patenkinti Kliento poreikiai, susiję su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, pagal ir atsižvelgiant į galiojančius lt įstatymus. Bet koks anksčiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitoje, daugiskaitoje, didžiosiomis raidėmis ir (arba) jis (ji) yra pakeičiami ir todėl nurodo tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie Hidromedica sutinkate su slapukų naudojimu pagal MB Hidromedica privatumo politiką.

Dauguma interaktyvių svetainių naudoja slapukus, kad galėtume gauti kiekvieno apsilankymo naudotojo informaciją. Slapukai naudojami mūsų svetainėje, kad įgalintų tam tikrų sričių funkcionalumą, kad būtų lengviau mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, MB Hidromedica ir (arba) jos licencijų išdavėjai priklauso visos Hidromedica medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Ją galite pasiekti iš Hidromedica savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose taisyklėse ir sąlygose nustatytų apribojimų.

Negalite:

 • Pakartotinai paskelbkite medžiagą iš Hidromedica
 • Parduokite, išsinuomokite arba suteikite sublicenciją medžiaga iš Hidromedica
 • Atgaminti, kopijuoti arba kopijuoti medžiagą iš Hidromedica
 • Perskirstykite turinį iš Hidromedica

Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną. Mūsų taisyklės ir nuostatos buvo sukurtos naudojant taisyklių ir sąlygų generatorių.

Šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės srityse. MB Hidromedica nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų, kol jie nepatenka į svetainę. Komentarai neatspindi MB Hidromedica, jos agentų ir (arba) susijusių įmonių požiūrio ir nuomonių. Komentarai atspindi asmens, kuris skelbia savo nuomonę ir nuomones, pažiūras ir nuomones. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, MB „Hidromedica“ neprisiima atsakomybės už komentarus arba už jokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo. šioje svetainėje.

MB Hidromedica pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti visus Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba dėl kurių pažeidžiamos šios taisyklės ir sąlygos.

Garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas tam reikalingas licencijas bei sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą.
 • Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą arba papročius, ar pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Šiuo jūs suteikiate MB Hidromedica neišskirtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokia forma, formatu ar laikmena.

Hipersaitas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybės agentūros;
 • Paieškos varikliai;
 • Naujienų organizacijos;
 • Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip ir į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę, prašymus.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą svetainę

informacija, jei nuoroda: a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ir (arba) paslaugas; ir (c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

 • paprastai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
 • dot.com bendruomenės svetainėse;
 • asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
 • internetinių katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės; ir
 • mokymo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) dėl nuorodos nepalankiai atrodytume sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) nauda mums iš hipersaito matomumo kompensuoja MB Hidromedica nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ar paslaugas; ir (c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš aukščiau esančioje 2 pastraipoje išvardytų organizacijų ir jus domina nuoroda į mūsų svetainę, turite apie tai mus informuoti el. paštu MB Hidromedica. Įtraukite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate nukreipti į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norite patekti, sąrašą. nuoroda. Palaukite 2–3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę taip:

 • Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • Naudojant vienodą išteklių ieškiklį, su kuriuo susieta; arba
 • Naudojant bet kokį kitą mūsų svetainės, su kuria susieta nuoroda, aprašą, kuris yra prasmingas susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formate.

Nesant prekės ženklo licencijos sutarties nebus leidžiama naudoti MB Hidromedica logotipo ar kitų meno kūrinių susiejant.

iFrames

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite aplink mūsų tinklalapius kurti rėmelių, kurie kaip nors pakeistų mūsų svetainės vizualinį pateikimą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Nesame atsakingi už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Jokioje svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Teisių išsaugojimas

Pasiliekame teisę prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, pateikę prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kada keisti šias sąlygas ir susiejimo politiką. Nuolat siųsdami nuorodą į mūsų svetainę, sutinkate laikytis šių susiejimo taisyklių ir sąlygų ir jų laikytis.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų svetainėje radote kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kada susisiekti ir su mumis pranešti. Mes apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti arba taip arba atsakyti jums tiesiogiai.

Neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nepažadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsisakymas

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą;
 • apriboti arba pašalinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą klaidinantį pateikimą;
 • apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 • išskirti bet kokius mūsų arba jūsų įsipareigojimus, kurie negali būti pašalinti pagal taikomus įstatymus.

Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi ankstesnėje pastraipoje; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto ir dėl įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol bus teikiama svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos nemokamai, mes nebūsime atsakingi už bet kokio pobūdžio praradimus ar žalą.